Nabídka služeb

Klasická masáž

patří mezi relaxační  techniky působící okamžitě a jed norá- zově na tělesný i duševní stav masírované osoby. Odstraňuje únavu, ochablost, ztuhlost, zkrácení a bolestivost svalstva

Sportovní masáž

je příprava těla k podávání sportovních výkonů u ama- terských i vrcholových spor- tovců. Je významná a rege- nerativní i po sportovním vý- konu, ale zároveň její účinky předchází vzniku trvalého poškození organismu..

je využívána při masáží k po- sílení léčebných účinků masáže. Aromaterapeutická masáž je kombinací technik s převahou masáže relaxační, protože jed- notlivé masérské hmaty jsou po- malejší a jemnější. Při masáži aromatickými oleji se používají rozličné oleje, aby posílily lé- čebné účinky aromamasáže. Jen málokterou masáž si užijete tak jako aromaterapeutickou. Jedná se totiž o masáž celého těla, samozřejmě kromě intim- ních partií. Éterické oleje ovliv- ňují tělo a duši....

  JEMNÉ MASÁŽE A TERAPIEspecifické postupy při masáži dětí a těhotných včetně aromaterapie    

Masáže kojenců  a batolat-

            kurz pro rodiče

Dětská masáž je úžasný způsob sblížení s vaším děťátkem. Pokud jste masáž prožívali během těhotenství, dítě rozpozná jemný rytmus pohybů. Jestli ne, skvěle podpoří start do života. Můžete docela snadno přizpůsobit tech- niky tak, aby vašemu robátku vyhovoval. Dětem prospívá dotek. Masáž stimuluje jejich reakce a podporuje přirozené spojení mezi matkou a dítětem. Kurz je určen pro stávající i budoucí rodiče, kteří se chystají na příchod děťátka.

Těhotenská masáž

Těhotenství přináší velkou zátěž na bederní oblast zad, proto je masáž během těhotenství skvělá. Pomáhá ulevit od bolesti zad, napětí krku, oteklých kotníků, unavených no- hou, bolavých prsou a u snadňuje průběh těhotenství i porodu...

Masáže malých i větších dětí

Děti stejně jako dospělí od malička milují doteky, pohlazení, lechtání, škrábání. Masáže jsou jim proto velice příjemné. Dětská masáž je sestavou velmi jemného a citlivého masírování dětského těla.

                        SPECIÁLNÍ TERAPIE A MASÁŽE

                                       specifické metody a postupy

Relaxační terapie hlazením a doteky

V dnešní uspěchané době jsme často vystavováni stresovým si- tuacím. Dlouhodobý stres je vel- mi nebezpečný a ohrožuje zdra- ví. Negativně působí na srdce a cévy, oslabuje imunitu a energe- ticky vyčerpává. Býváme nesou-středění, podráždění a  vyčerpa- ní. Uspokojení nacházíme v pře- jídání a beznadějné přemýšlení o dané situaci.

Často ležíme schouleni na po- hovce a čekáme na po vzbuze- ní, pohlazení...


Breussova masáž

Breussova masáž je metoda, která spočívá i intenzivním vtírá- ní masážního oleje po celé dél- ce páteře, přičemž důraz je kla- den na postižená místa. Také ji nazýváme masáž meziobrat lo- vých plotének. Breussova ma- sáž je jemná, energická a účin-  ná metoda, kterou lze působit na nervový systém a pohybový aparát a to především páteř. Meziobratlové ploténky díky masážní mu oleji ,,nabobtnají,, a obratle se pak lépe vyrovnají do správné polohy. Takto provádě- ná masáž se dá velice dobře kombinovat s Dornovou meto- dou. Spojením těchto dvou me- tod lze zcela lehce a bez rizik vyléčit mnohé problémy páteře, jako jsou bolesti meziobrat-lových ploténe nebo ústřel.

Dornova metoda plus

Dornova metoda plus je jemná manuální terapie, pomocí které se klouby a obratle na vrací do správné polohy. Dornova meto- da je tedy terapií celostní, pro- tože respektuje člověka na všech úrovních a proto se také na všech úrovních projeví její účinek. Dornova metoda je na rozdíl od metod používaných chiropraktiky metodou šetr- nou.


BAŇKOVÁNÍ