DOSAŽENÁ PRAXE

Sem patří váš nadpis

Sem vložte podnadpis

Dosažená praxe:

  • od roku 1991 rehabilitačním oddělení v opavské nemocnici (vodoléčba-aplikace procedur: podvodní masáže, skotské střiky, koupele, parafínové a lavathermové zábaly...)
  • rok 2011 nastartoval rozhodnutí pro masérskou praxi a kurzy, vzdělávání
  • od roku 2017 osobní rozvoj, nové metody, prohlubování znalostí Dornovy metody plus a dalších technik
  • samostudium a vzdělávání, aplikace znalostí do techniky masáže a terapie, vznik nové specifické dotekové terapie