DORNOVA METODA PLUS

Dornova metoda plus je jemná manuální terapie, pomocí které se klouby a obratle navrací do správné polohy. Děje se tak dynamicky, za aktivní účasti ošetřovaného, který podle instrukcí terapeuta provádí volný houpavý pohyb nohou či rukou. Tím se přirozeně zapojí svaly svou přirozenou činností, a terapeut tak může snáze působit na vybočené obratle přímo v místě posunutí. Tlakem palce na obratle páteře se současně bezpečně uvolňují blokády ve tkáních a toku energie, které se projevují nedostatečným zásobením živinami, chybnými informacemi a váznoucí detoxikací v orgánech, tkáních a konečně v samotných buňkách.

Dornova metoda je tedy terapií celostní, protože respektuje člověka na všech úrovních, a proto se také na všech úrovních projeví její účinek. Dornova metoda je na rozdíl od metod používaných chiropraktiky metodou šetrnou. Nejde v ní o to zjednat nápravu za cenu způsobení šoku a často i mikrotraumat ve svalech, vazech či v kostech, jak se děje právě při trakcích (lidově škub - a je to). Takový postup vede brzy k opětovnému zablokování, poněvadž i sval raději přijme vlídné zacházení a postupné uvolňování než násilné metody. Při Dornově terapii se sval zaměstná svou nejpřirozenější činností, tedy pohybem, a nemá tak potřebu se bránit, neboť respektujeme jeho přirozenost. Uvedení kloubu či obratle do původní (správné) polohy potom snadněji přijímá a velmi brzy svou činností začne podporovat harmonickou součinnost nově vyladěné páteře.

Dornova metoda plus vyznává zásadu práce maximálně na prahu bolesti. Mírná bolest způsobená tlakem palce rychle mizí. Bolesti, kterými trpí lidé, než se dostanou na terapii, jsou zpravidla silnější a způsobují jim omezení v běžném životě. Po terapii bolest postupně odeznívá, jelikož už není nutná. Splnila svůj účel dát na vědomí, že něco není v pořádku - a náprava byla zjednána.

Na rozdíl od jiných terapií není "Dornovka" záležitostí dlouhodobou: u velkého počtu klientů stačí jedno ošetření, případně kontrolní ošetření zhruba za měsíc od prvního, kdy terapeut zkontroluje správnost provádění cviků a doladí drobné nesrovnalosti, které se nepodařilo odstranit hned napoprvé. Velkou úlohu přitom hraje zručnost terapeuta a samozřejmě míra uvědomění si odpovědnosti za své zdraví na straně ošetřovaného. Po prvním ošetření je nutné dodržet pokyny terapeuta a denně provádět jednoduché cviky na udržení správného postavení kyčelních kloubů, aby měl organismus pro období přeprogramování návyků dostatečný impuls. U lidí těžce fyzicky pracujících nebo lidí, kteří z nějakého důvodu nemohou vyloučit nevhodné jednostranné zatížení páteře se doporučuje kontrola jednou ročně.

Průběh ošetření

Ošetření Dornovou metodou má svá přesná pravidla, která je třeba dodržovat a která jasně vyplývají z logiky věci, tj. nemá smysl srovnávat vybočenou hrudní páteř, pokud je jedna končetina delší nebo je vybočená pánev, protože dokud nebude srovnána naše "základna", bude páteř tyto nesrovnalosti i nadále kompenzovat např. právě vybočením v některé části. Proto se vždy postupuje odspodu nahoru, čímž postupně dojde k nápravě příčin problému, a ten se pak nevrací. Dobrý terapeut Dornovy metody nikdy nezačne páteř rovnat odshora, i kdyby klient měl problémy jen v krční oblasti. Přesný postup, který je ověřený a vyzkoušený mnohaletou praxí řady terapeutů zde pro jistotu předkládám:
 1. Pohovor - vyloučení možných kontraindikací
 2. Měření a srovnání délky dolních končetin, terapeut svého klienta naučí cviky s ručníkem a zdůrazní jejich důležitost
 3. Srovnání kolenních a hlezenních kloubů
 4. Srovnání pánve (rozdílná výška kyčelních lopat, vyrotování, vybočení)
 5. Srovnání křížové kosti
 6. Srovnání kostrče
 7. Srovnání páteře od L5 po C1
 8. Ramenní klouby
 9. Případné další potíže (lokty, čelisti, držení osy těla atp.)
 10. Breussova masáž
Bezprostředně po ošetření Dornovou metodou je pro její trvalý účinek nutné dodržovat následující tři doporučení
 • zvýšit příjem tekutin
 • po dobu 3 dnů se vyhnout fyzické zátěži včetně jakékoli formy cvičení (i zdravotního)
 • dbát ostatních doporučení terapeuta (zejména pravidelného provádění jednoduchých cviků na udržení správného postavení dolních končetin v kloubu)
Po ošetření Dornovou metodou se u některých klientů mohou objevit různé přechodné stavy, bolesti, emoční reakce nebo zvláštní pocity, které jsou projevem toho, že tělo není zvyklé na nové, byť harmoničtější uspořádání, ale velmi rychle a rádo (!) si zvykne. Pro informaci uvádím některé průvodní jevy, které mohou v důsledku ošetření nastat:
 • průjem, zvracení
 • pocit nerovného stání
 • praskání v kloubech,
 • vyhrocené emoce (deprese, apatie, euforie)
 • bolesti svalů
 • přechodné a krátkodobé zhoršení potíží
 • přechodný a krátkodobý vznik potíží nových
 • bolesti hlavy
Kdy je Dornova metoda vhodná
 • bolesti zad, kyčlí, kolen, ramen, loktů, zápěstí, ...
 • skoliotické vybočení páteře
 • rozdílná délka končetin (funkčně kratší noha)
 • vybočený palec
 • patní ostruhy
 • ischiatické bolesti
 • bolesti hlavy, migrény
 • mravenčení a porucha citlivosti rukou, nohou
 • křečové žíly a otoky dolních končetin
 • střevní a žaludeční potíže (chronické)
 • krátkozrakost
 • vysoký krevní tlak
Uvedený seznam zahrnuje jen problémy přímo související se stavem kosterní opory těla, zkušenost a praxe však ukázala, že Dornova metoda umí pomoci i od problémů zdánlivě s páteří nesouvisejících - z mnoha uveďme například astma nebo časté bronchitidy (způsobené posuny hrudních obratlů), otoky a zadržování vody v těle, zažívací problémy atd. Dornova metoda také úspěšně řeší problém neplodnosti či neschopnosti donosit dítě. Velký počet neplodných žen má chybné postavení kostrče a pánve. Úrazy kostrče totiž patří k nejčastějším na páteři, následně pak dochází k posunům kostí a vzniká velké svalové napětí a zablokování přirozeného toku energie. Dornova metoda vrací kosti na místo, a tím uvolňuje napětí a navrací tělu přirozenou schopnost reprodukce.

Kontraindikace

Případy, kde metodu nelze vůbec aplikovat:
 • osteoporóza v pokročilém stádiu
 • revmatoidní artritida
 • artróza 4. Stupně
 • rakovina kostní dřeně, kůže, kostí
 • ostatní typy rakoviny po dobu léčby chemoterapií nebo ozařováním
 • syndrom Caudi
 • zničené jádro meziobratlové plotny
 • rozštěp páteře
Částečná kontraindikace - DM lze s omezením použít:
 • umělý kloub či obratel, zničená ploténka
 • artróza 3. Stupně
 • Bechtěrevova choroba, dětská mozková obrna, roztroušená skleróza
 • operace páteře, plotének a kloubů - opatrně nejdříve za 4 týdny po zákroku
 • zlomeniny - až po úplném zahojení
 • výhřezy meziobratlových plotének - u výhřezů přesahujících 3 mm v oblasti krční páteře a 5 mm u hrudní a bederní páteře
 • úrazy a pády - až po 6-ti týdnech nebo na základě RTG zprávy, že se nejedná o porušení kostí
 • užívání myorelaxačních léků - po dobu užívání
 • těhotenství - pouze na srovnání délky končetin
 • zánět - místo akutního zánětu se vynechává
Dornova metoda PLUS - DORNPLUS a Breussova masáž - nejúčinnější pomoc při bolestech zad a kloubů!

Dornova metoda PLUS - jednoduchý manuální způsob, jak pomoci sobě, svým blízkým nebo klientům při akutních problémech nebo dlouhodobých bolestech v zádech a kloubech. Neuvěřitelně rychle srovnává rozdílnou délku dolních končetin, posuny obratlů (a tím řeší výhřezy plotének), vbočené palce, problémy se všemi klouby, skoliotické vybočení páteře, posuny kostrče a s tím související neplodnost, atd.